ΑΡΤΕΜΙΣ - Διαχείριση Κυνηγετικών Συλλόγων

Το ΑΡΤΕΜΙΣείναι μια εφαρμογή που αφορά αποκλειστικά την οργάνωση και την διαχείριση τωνδιαδικασιών των Κυνηγετικών Συλλόγων. Μέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό προς τονχρήστη περιβάλλον, απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες των συλλόγωνπου αφορούν την έκδοση αδειών θήρας ενώ παράλληλα, τους προσφέρει όλη τηναπαιτούμενη πληροφορία για την λειτουργία τους.

Το ΆΡΤΕΜΙΣ, αναπτύχθηκε με σύγχρονες πλατφόρμες ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας μιαεκπληκτική ταχύτητα στη χρήση του και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Το ΆΡΤΕΜΙΣ, σχεδιάστηκε κατόπιν συνεργασίας ενός εκ των μεγαλυτέρων συλλόγωνστην Ελλάδα, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Τρίπολης και οι λειτουργίες της εφαρμογήςσυμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του συλλόγου για την έρρυθμη λειτουργία του. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Πολύ εύκολο στην χρήση και δεν απαιτεί γνώσεις πληροφορικής
 • Εύκολη έκδοση αδειών θήρας (με 2κλικ): Αν πρόκειται να εκδοθεί νέα άδεια ή επέκταση το πρόγραμμα το διαχειρίζεται αυτόματα χωρίς την ανάγκη επιπλέον διαδικασιών.
 • Πλήρης απεικόνιση της νομοθεσίας γιατην έκδοση των αδειών (Ξεχωριστή αρίθμηση για νέα άδεια ή επέκταση κλπ)
 • Αυτόματη εκτύπωση των απαραίτητωνδικαιολογητικών (Υπεύθυνη δήλωση, αίτηση, απόδειξη πληρωμής) για το δασαρχείο και των αυτοκόλλητων ετικετών (Θεώρηση – Ασφάλεια) για το βιβλιάριο τουκυνηγού.
 • Με κάθε νέα άδεια η εφαρμογή τυπώνειάμεσα τις αυτοκόλλητες ετικέτες για το βιβλιάριο θήρας, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την διευκόλυνση του ατόμου που εκδίδει τις άδειες(γραμματέας συλλόγου) και την εξοικονόμηση χρόνου ώστε η αποστολή των αδειώνθήρας στο δασαρχείο να γίνεται την ίδια ημέρα.
 • Προσαρμογή του προγράμματος στιςανάγκες του Συλλόγου.
 • Εκτύπωση κατάστασης δασαρχείου με την πλήρη ανάλυση των ποσών πληρωμής ανά ταμείο
 • Εκτύπωση Ταμείου Συλλόγου ανά ημέρα/μήνα / περίοδος (ημερομηνία «από» - «έως»)
 • Αναλυτικές καταστάσεις των μελών του συλλόγου
 • Καρτέλα μελών με πλήρη στοιχεία καθώς και φωτογραφία.
 • Διαχείριση πολλαπλών κυνηγετικών περιόδων με εύκολη μεταφορά στοιχείων από την μία χρήση στην επόμενη.
 • Επεκτάσιμο και εύκολη προσθήκη νέων χρεώσεων για την έκδοση άδειας θήρας.
 • Αυτόματοι έλεγχοι στην έκδοση άδειας θήρας
 • Αυτόματη δημιουργία επέκτασης άδειας εάν για τον κυνηγό έχει ήδη εκδοθεί άδεια
 • Μηνύματα στην εφαρμογή που καθοδηγούν τους χρήστες σε περίπτωση λάθους.
 • Επιλογή μέσα από το πρόγραμμα για απομακρυσμένη βοήθεια από εξειδικευμένο τεχνικό σεπερίπτωση ανάγκης μέσω internet.

Οφέλη απόκτησης της εφαρμογής:

 • Η πιο επικαιροποιημένη και εύκοληστη χρήση εφαρμογή διαχείρισης του συλλόγου.
 • Τηλεφωνική Τεχνική υποστήριξη
 • Online Τεχνική υποστήριξη μέσω Internet
 • Ενημέρωση του προγράμματος με ταστοιχεία των μελών του συλλόγου.

Δωρεάν Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηςεφαρμογής από απόσταση μέσω internet.

 

Δείτε τα video που παρουσιάζουν τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής:

Έκδοση νέας άδεια θήρας       Ταμείο - Κατάσταση Δασαρχείου
 
     
 Διαχείριση Μελών - Εκτυπώσεις   Παράμετροι - Ρύθμιση Χρεώσεων