StepOneCourier banner

Συστήμα Διαχείρισης Καυσίμων

Η διαρκής αύξηση του αριθμού των πρατηρίων στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια από τις δυσμενέστερες αναλογίες αριθμού πρατηρίων συγκριτικά με οχήματα και πληθυσμό, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διαρκή μείωση των εξυπηρετούμενων οχημάτων ανά πρατήριο και τελικά την ισχυρή πίεση της κερδοφορίας του πρατηρίου.
Στα πλαίσια αυτά, η εφαρμογή σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων ελέγχου και διαχείρισης όλων των διαδικασιών του πρατηρίου, αλλά και η υιοθέτηση πρωτοποριακών μεθόδων πώλησης και προσέλκυσης πελατών, αναδεικνύονται κρίσιμα και ουσιώδη ζητήματα για την εξέλιξη της κάθε επιχείρησης.

Kαθώς τα παραδοσιακά μοντέλα ελέγχου, τόσο λόγω της πολυπλοκότητας των σημερινών δραστηριοτήτων, όσο και της ανάγκης μηδενισμού των ελλειμμάτων, αποδεικνύονται ανεπαρκή και καθώς απαιτούνται νέες μέθοδοι πωλήσεων και εξυπηρέτησης, η Logicom προτείνει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης Πρατηρίου, ακριβώς για να δώσει στην επιχείρηση που έχει αντικείμενο τα υγρά καύσιμα τη δυναμική και τις απαντήσεις που απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος, οδηγεί σε ένα πρατήριο στο οποίο οι παραδόσεις από τα βυτιοφόρα ελέγχονται με απόλυτη ακρίβεια, σε όλες τις δυνατές παραμέτρους και οι πωλήσεις των καυσίμων και όλων των άλλων ειδών και υπηρεσιών παρακολουθούνται και καταγράφονται με κάθε λεπτομέρεια.

Τα παραστατικά εκδίδονται με ταχύτητα και ευκολία, με τήρηση όλων των κανονισμών που επιβάλει η επιχείρηση και οι κανόνες της πολιτείας, σε ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία από αυτόν.

Ο πελάτης εξυπηρετείται οποιαδήποτε ώρα και ημέρα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για το πρατήριο, ενώ παράλληλα προσελκύεται σε αυτό από πρωτοποριακά συστήματα επιβράβευσης.

Το πρατήριο αυτό αυξάνει την κερδοφορία του εκμεταλλευόμενο τα πρωτοποριακά συστήματα ανάκτησης ατμών βενζίνης, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει το οικολογικό του πρόσωπο προστατεύοντας το περιβάλλον.

e incoiceStepOne Banner

adv speedDial 1

white_tick.png

Βρείτε μας στο Facebook

white_star.png

StepOne ERP

Εμπορική Διαχείρηση

StepONE box 1small

Πλήρης εμπορική εφαρμογή, με χαμηλό κόστος. Εύκολο στη χρήση, χωρίς πολύπλοκες λειτουργίες.
white_info.png

Τα Νέα μας...

Παράταση myDATA: Από 1.7.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας, με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται για την 1η/7/2021 η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων - myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα.

Αντίστοιχα, τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA μέχρι την 31η/10/2021.

 

Πηγή: e-forologia.gr

e-Λιανικό: Προϋποθέσεις για τους δικαιούχους

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ “e-λιανικό”

Περισσότερα...
Ηλεκτρονική τιμολόγηση από όλους τους επαγγελματίες από 2019

Αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο που οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα τηρούν στο εξής τα βιβλία τους με ό,τι αυτό σημαίνει. Στο εξής – από 1η Ιανουαρίου 2019.

Περισσότερα...
Απαραίτητη προϋπόθεση η ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις συναλλαγές με το δημόσιο

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών αυτού σύμφωνα με την Οδηγία 2014/55/ΕΕ με τελική ημερομηνία για την έναρξη ισχύος των εθνικών μέτρων εφαρμογής όσον αφορά την προσαρμογή των αναθετουσών αρχών την 18η Απριλίου 2019.

Περισσότερα...